ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ

ചുണ്ട് ചൊറിഞ്ഞുതടിക്കൽ മാറാൻ

എള്ള് വറത്തു പൊടിച്ചു പഴുത്ത അടയ്കയുടെ തോൽ ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ ചാലിച്ച് ചിണ്ടുകളിൽ പുരട്ടിയാൽ ചുണ്ട് ചൊറിഞ്ഞ…

കഷണ്ടിയിൽ മുടി കിളിർക്കാൻ ഫലപ്രദമായ വീട്ടുവൈദ്യം

യുവാക്കളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസികമായി തളർത്തുന്ന ഒന്നാണ് കഷണ്ടി .കഷണ്ടി വരാൻ കാരണങ്ങൾ പലതാണെങ്ങിലും പാരമ്പര്യ…

വട്ടച്ചൊറി ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രകൃതിദത്ത മരുന്നുകൾ

വട്ടച്ചൊറി ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയാറാക്കാൻ പറ്റിയ ചില പ്രകൃതിദത്ത മരുന്നുകൾ പരിചയപ്പെടാം  വട്…

മുഖത്തെ കരുവാളിപ്പ് മാറ്റി മുഖം സുന്ദരമാക്കാൻ പ്രകൃതിദത്ത മരുന്നുകൾ

മുഖത്തെ കരുവാളിപ്പ് മാറ്റി മുഖം സുന്ദരമാക്കാൻ പ്രകൃതിദത്ത മരുന്നുകൾ  പരിചയപ്പെടാം. ഒട്ടുമിക്കവരെയും അലട്ടുന…

ശരീരം ചുട്ടുനീറ്റൽ കൈകാൽ പുകച്ചിൽ എന്നിവ മാറാൻ പ്രകൃതിദത്ത മരുന്ന്

ശരീരം ചുട്ടുനീറ്റൽ കൈകാൽ പുകച്ചിൽ എന്നിവ മാറാൻ പ്രകൃതിദത്ത മരുന്ന്  ഒരുപാട് പേരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ…

പൊള്ളലേറ്റാൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന മികച്ച പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ

പൊള്ളലേറ്റാൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന മികച്ച പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ മിക്ക വീടുകളിൽ നിന്നും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന …

തലയിലെ ചൊറിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രകൃതിദത്ത മരുന്ന്

തലയിലെ ചൊറിച്ചിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രകൃതിദത്ത മരുന്ന്  ചർമ്മത്തിലെ അണുബാധ ,തല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാത്തത് ,ചിലയി…

മുടികൊഴിച്ചിൽ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ പ്രകൃതിദത്ത മരുന്ന്

മുടികൊഴിച്ചിൽ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ പ്രകൃതിദത്ത മരുന്ന്  ഒട്ടുമിക്കവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മുടികൊഴിച്ചി…

എത്ര കറുത്ത ചുണ്ടും ചുവന്നു തുടുക്കും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചുനോക്കൂ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകും

എത്ര കറുത്ത ചുണ്ടും ചുവന്നു തുടുക്കും ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചുനോക്കൂ അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകും ചുവന്ന തുടുത്…

തൊലിപ്പുറത്തെ ചൊറിച്ചിൽ മാറാൻ ഫലപ്രദമായ നാച്ചുറൽ ഹോം റെമഡി

തൊലിപ്പുറത്തെ ചൊറിച്ചിൽ മാറാൻ ഫലപ്രദമായ നാച്ചുറൽ ഹോം റെമഡി ഒട്ടുമിക്കവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തൊലിപ്പു…

Load More
That is All