അരിഷ്ട, ചുഴലീപാറകം | ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ | Arishta

അരിഷ്ട,അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം,നാട്ടുവൈദ്യം,ആര്യവേപ്പ്,azadirachta indica,neem tree,neem,indian lilac,നിംബ,നീം,medicine,natural,ayurveda,dr.,peter koikara,malayalam,kerala,pk media,ayurvedam,ഗൃഹവൈദ്യം,വൈദ്യം,health,ആയുർവേദം,ഔഷധം,മരുന്ന്,yoga,ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ,അമ്മ വൈദ്യം,മുത്തശ്ശി വൈദ്യം,social,cultural,life lessons,motivations


ആസ്റ്റെറേസീ (കമ്പോസിറ്റേ) കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഔഷധസസ്യമാണ് അരിഷ്ട.  ചുഴലീപാറകം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രനാമം സാന്തിയം സ്ട്രുമേറിയം (xanthium strumerium Linn) എന്നാണ്.തമിഴ്‌നാട് ഗുജറാത്ത് ,മറയൂർ എന്നിവടങ്ങളിലാണ്‌ ഈ സസ്യം കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് .ചെറിയ രീതിൽയി ഈ സസ്യത്തിൽ വിഷം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് .നാഡിരോഗങ്ങൾക്കു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പണ്ടുകാലം മുതലേ ഈ സസ്യം ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു .ക്യാൻസറിനും ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു .ഒരു മീറ്ററിൽ താഴെ വളരുന്ന ഏകവർഷി സസ്യമാണ് അരിഷ്ട സസ്യത്തിലുടനീളം മുള്ളുകൾ കാണപ്പെടും .ഇലകളും തണ്ടുകളും രോമങ്ങൾകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞിരിക്കും .ഈ ചെടി സമൂലം ഔഷധത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു .

 • Botanical name : Xanthium strumarium
 • Family : Asteraceae (Sunflower family)
 • Common name : Common Cocklebur, broad bur, burdock datura
 • Hindi : chota dhatura
 • Malayalam : Arishta
 • Telugu : Marulutige
 • Tamil: Marul umattai
 • Kannada : Maruluummatti
 • Sanskrit: Grishta, medhya, sarpakshi
 • Gujarati : Godrian
 • Marathi: Ghagara

ഔഷധപ്രയോഗങ്ങൾ  

മലേറിയ

ഈ സസ്യം സമൂലം കഷായം വച്ച് കുടിച്ചാൽ മലേറിയ ശമിക്കും .

വ്രണങ്ങൾ ,പൊള്ളൽ 

ഇതിന്റെ വേര് അരച്ചു പുരട്ടുന്നത് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന വ്രണങ്ങളും ,പൊള്ളലുളും വേഗം സുഖപ്പെടാൻ സഹായിക്കും .

നാഡിരോഗങ്ങൾ

ഇതിന്റെ ഇല അരച്ച് ഉള്ളിൽ കഴിക്കുകയും പുറമെ പുരട്ടുകയും ചെയ്താൽ നാഡിരോഗങ്ങൾ ,നാഡിവ്രണങ്ങൾ എന്നിവ ശമിക്കും .

മൂത്രതടസ്സം

അരിഷ്ട സമൂലം കഷായം വച്ച് ഒരു ഔൺസ് വീതം രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുറച്ചു ദിവസം പതിവായി കുടിച്ചാൽ മൂത്രതടസ്സം ,ശുക്ലദോഷം എന്നിവ മാറിക്കിട്ടും .


Previous Post Next Post