സൗന്ദര്യപ്രശ്നങ്ങൾ

ശരീരപുഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ

ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ 7 മാർഗങ്ങൾ. മെലിഞ്ഞ ശരീരം ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഉള്ളതാണ് ,എന്നാൽ യുവതിയുവാക്കളുടെ …

വിയർപ്പ് നാറ്റം , ശരീരദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കാൻ

വിയർപ്പ് നാറ്റം ,ശരീരദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഫലപ്രദമായ പ്രകൃതിദത്ത മരുന്നുകൾ . ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരെയും ബുദ്ധിമുട…

അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ഫലപ്രദവുമായ മാർഗ്ഗം

പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കാൻ ഫലപ്രദമായ പ്രകൃതിദത്ത മരുന്നുകൾ ഒട്ടുമിക്കവരിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് അമിത…

യൗവനം നിലനിർത്താൻ

ചെറുപ്പം നിലനിർത്താൻ 8 പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ  എല്ലാവരും എപ്പോഴും ചെറുപ്പമായിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് . മനസ…

മാറിടങ്ങൾക്ക് വലുപ്പം കൂട്ടാൻ

പല സ്ത്രീകളെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് സ്തനങ്ങളുടെ വലിപ്പക്കുറവ് . സ്ത്രീശരീരത്തിൽ മാറിടങ്ങൾക്ക് പ്ര…

മെലിഞ്ഞവർ പെട്ടന്ന് തടിക്കാൻ

ശരീരത്തിന് വണ്ണം കൂട്ടാൻ പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ  പല ആളുകളെയും അലട്ടുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യപ്രശ്നമാണ് ശരീരത്തിന് വേ…

ചുണ്ടിലെ കറുപ്പ് നിറം | chundile karuppu niram mattam

സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിൽ ചുണ്ടുകളുടെ സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണ് , പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ . സ്ത്രീശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും…

കണ്ണിനുചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് | Kanthadangalile Karuppu Maaran

ഒട്ടുമിക്കവരിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന സൗന്ദര്യപ്രശ്നമാണ് കണ്ണിനുചുറ്റുമുള്ള കറുത്ത പാട് അഥവാ ഡാർക്ക് സർക…

സ്ത്രീകളുടെ മുഖത്തെ രോമവളർച്ച | Mukhathe Roma Valarcha

ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന സൗന്ദര്യപ്രശ്നമാണ് മുഖത്തെ അമിത രോമവളർച്ച  . സ്ത്രീകളെ മാനസികമ…

മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ മാറാൻ | Mukhathe Chulivukal Maaran

സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തിളക്കമുള്ള ചുളിവുകളില്ലാത്ത ചർമം .എന്നാൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും കിട…

മുഖത്തെ പാടുകൾ മാറാൻ | mukathe padukal maran

ഒട്ടുമിക്കവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യപ്രശ്നമാണ് മുഖത്തെ പാടുകൾ .  പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള…

മുഖത്തിന്റെ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ | mukhathinte niram koottan

ഒട്ടുമിക്കവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യപ്രശ്നമാണ് മുഖത്തിന് വേണ്ടത്ര നിറമില്ലാത്തത് . എല്ലാവുരുടെയും ചർമ്മത…

മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ | Mukha Soundaryam koottan

സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മുഖസൗന്ദര്യം .അതിനാൽ തന്നെ മുഖസൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പലവഴിക…

മുഖകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ | mukhakanthi koottan

മുഖകാന്തി വർധിപ്പിക്കാൻ പ്രകൃതിദത്ത വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും .  അതിവേഗഫലത്തിനായി  പലതരം ക്രീമുകളും , സൗന്ദര്യ…

കഷണ്ടി മാറാൻ | kashandi maran

ഒട്ടുമിക്ക പുരുഷന്മാരിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യപ്രശ്നമാണ് കഷണ്ടി . പുരുഷന്മാരിൽ 30 വയസാകുന്നതോടെ  കഷണ്ടിയ…

Load More
That is All