ചർമ്മരോഗങ്ങൾ

തലയിലെ പേൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലികൾ | Removing Head lice

പ്രായഭേദമെന്യേ എല്ലാവരിലും പേൻശല്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് .ഒരാളുടെ തലയിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുകയും ചെയ്യും .…

മുടി വട്ടത്തിൽ കൊഴിയുന്നതിന്‌ ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലികൾ | ഇന്ദ്രലുപ്തം | അലോപേഷ്യ ഏരിയേറ്റ | Alopecia Areata

സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഒരേപോലെ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് മുടി വട്ടത്തിൽ കൊഴിച്ചിൽ . നമ്മുടെ തലമുടിയോ ,താടി രോമ…

കാലിലെ ആണിരോഗം മാറാൻ ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലികൾ | Aani rogam

ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ആണിരോഗം .കാൽവിരലുകളിലും ,കാൽപാദത്തിന്റെ അടിയിലുമാണ് സാ…

പുഴുക്കടി പെട്ടന്ന് മാറാൻ ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലികൾ | puzhukadi maraan

മുഖത്തും കൈകാലുകളിലും പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന ചുവന്നു തടിച്ച ഒരു തരം രോഗമാണ് പുഴുക്കടി . ഒരു തരം ഫംഗസാണ് ഈ രോഗത്തി…

പരു പെട്ടന്ന് മാറാൻ ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലികൾ | Abscess

ഒട്ടുമിക്കവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പരു .ഇടയ്ക്കിടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി കുരുക്കൾ വന്ന് അത് …

തലയിലെ ചൊറിച്ചിൽ മാറാൻ ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലികൾ | Home Remedy for Scalp Itching

പല ആളുകളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രശ്നമാണ് തലയിലെ ചൊറിച്ചിൽ .ശിരോചർമ്മത്തിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ചില ബ…

വെളളപ്പാണ്ട് മാറാൻ ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലികൾ | Remedy to Cure Vitiligo

ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളെയും മാനസികമായി തളർത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ്  വിറ്റിലിഗോ അഥവാ വെള്ളപ്പാണ്ട് . ആയുർവേദത്തിൽ ശ്വിത്രം…

മുറിവുകൾ ,വ്രണങ്ങൾ എന്നിവ പെട്ടന്ന് സുഖപ്പെടാനുള്ള ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലി | Wounds

ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ആർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ മുറിവുകൾ സംഭവിക്കാം .മുറിവുണ്…

വരട്ടുചൊറി | സ്കാബീസ് പെട്ടന്ന് മാറാൻ ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലി | scabies

ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചൊറിരോഗമാണ് വരട്ടുചൊറി അഥവാ സ്കാബീസ് - scabies . ഏത് പ്രായക്കാരിലും വരാവുന്ന ഒരു ച…

ചുണ്ട് വരണ്ട് പൊട്ടുക, ചുണ്ടുവീക്കം ,ചുണ്ട് ചൊറിഞ്ഞു വിങ്ങൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലി | home remedies for Dry Cracked Chapped Lips

ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചുണ്ട് വരണ്ട് പൊട്ടുന്നത് .എത്ര തവണ ചുണ്ട് നനച്ചാലും ഇത് മാറുക…

കുഴിനഖം മാറാൻ ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലികൾ | Natural Remedy For Fungal Nail

ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരേയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുഴിനഖം .നഖം ചർമ്മത്തിലേയ്ക്ക് കുഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണിത് .…

ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ടു കീറൽ , കാൽ വിണ്ടുകീറൽ പെട്ടന്ന് മാറാൻ ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലികൾ | Home remedy for cracked heels

ഒട്ടു മിക്കവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്  കാലിന്റെ ഉപ്പൂറ്റി  വീണ്ടു കീറുന്നത്.  കാലുകൾക്ക് നൽകുന്ന അമിത സമ…

കാലിലെ വളംകടി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലികൾ | home remedy for athlet's foot

സർവസാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചർമ്മപ്രശ്നമാണ് വളംകടി .ഇത് അത്‌ലറ്റ്‌സ് ഫൂട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു .കായിക താര…

ശരീരത്തിലെ എല്ലാത്തരം മൊരിയും ,ഉണങ്ങി വരണ്ട ചർമ്മവും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലി | Easy Remedy for Dry Skin

പല ആളുകളിലും കണ്ടുവരുന്ന   ഒന്നാണ് ശരീരത്തിലെ മൊരിച്ചിൽ .കയ്യിലും ,കാലിലും , ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും…

സോറിയാസിസ് മാറാൻ ഫലപ്രദമായ ഒറ്റമൂലികൾ | Natural Remedy for Psoriasis

നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളെയും ബാധിക്കുന്ന തികച്ചും സാധാരണമായ ഒരു രോഗമാണ്  സോറിയാസിസ് . ചിലപ്പോൾ പാരമ്പര്യമായും ഈ ര…

Load More
That is All