ഇടവകം (ഋഷഭകം )

malaxis muscifera,habenaria intermedia,mana village highest herbal park of india,clinical ayurved,clinical ayurveda,maha meda,ayurveda online classes,ayurvedic studies online,chamoli uttarakhand highest herbal park of india,indias highest herbal park,polygonatum verticillatum,uttarakhand highest herbal park of india,highest herbal park of india and uttarakhand,highest herbal garden of india in uttarakhand,indias highest herbal park details,crepidium acuminatum


ഹിമാലയത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് ഇടവകം .ഇതിനെ ഷഭകം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു .

Botanical name : Malaxis muscifera 

Family : Orchidaceae (Orchid family)

Synonyms : Microstylis muscifera , Dienia muscifera

Common name : Fly Bearing Malaxis

 ഇടവകം ഔഷധഗുണങ്ങൾ .

അഷ്ടവർഗ്ഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ്‌ ഇടവകം.ഹിമാലയം കൊടുമുടികളിൽ മാത്രമാണ് ഈ സസ്യം കാണപ്പെടുന്നത് . വെളുത്തുള്ളി പോലെയുള്ള ഇതിന്റെ കിഴങ്ങാണ് ഔഷധങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് . ച്യവനപ്രാശം പോലെയുള്ള മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനാണ് ഇടവകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് .

വളരെയധികം ഔഷധഗുണമുള്ളൊരു സസ്യമാണ്  ഇടവകം .ശരീരബലം വർദ്ധിപ്പിക്കും ,ലൈംഗീകശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കും . ശുക്ലം വർദ്ധിപ്പിക്കും . കാരണമില്ലാതെ ശരീരം മെലിയുന്നത് തടയും ,രക്തക്കുറവ് പരിഹരിക്കും .ദാഹം ,രക്തവികാരം ,വാതം ,ക്ഷയം എന്നിവ ശമിപ്പിക്കും .കഫം വർദ്ധിപ്പിക്കും .ശ്വാസകോശരോഗങ്ങൾ ,പൊള്ളൽ,പ്രാണികൾ കടിച്ചതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന വിഷം എന്നിവ ശമിപ്പിക്കും .

മരുന്നുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അമിത ശേഖരണം കാരണം വംശനാശ ഭീക്ഷണി നേരിടുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് ഇടവകം .ഹിമാലയം കൊടുമുടികളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും കിട്ടാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തതുകൊണ്ടും ഇടവകത്തിന് പകരം പാൽമുതുക്കോ ,ചിറ്റമൃതോ , ശതാവരി കിഴങ്ങോ ആണ് ഔഷധങ്ങളിൽ ചേർക്കുന്നത് . 

Previous Post Next Post