ആറ്റിലിപ്പ

riccia morphology & anatomy 2,riccia morphology,riccia reproduction,plant morphology,fathers of biology,general knowledge,plant morphology 4,carnivorous plants,general characteristics of bryophytes,plant morphology class 1,plant morphology class 2,plant morphology class 3,botanical names of dry fruits,botanical names of dashapushpam,dream cake,smallest tallest largest members in plants,#botany #alternationofgenerationofbryophytes #bryophytes


കേരളത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നിത്യഹരിത വൃക്ഷമാണ് ആറ്റിലിപ്പ .മലയാളത്തിൽ ആറ്റിലിപ്പ, നീരിരിപ്പ, വല്ലങ്ങി, ഇലിപ്പ, കാട്ടിലുപ്പ തുടങ്ങിയ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു .

Botanical name : Madhuca neriifolia 

Family : Sapotaceae (Mahua family)

Synonyms : Madhuca malabarica, Basia malabarica, Illipe malabarica

ആവാസകേന്ദ്രം .

കേരളത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നിത്യഹരിത വൃക്ഷമാണ് ആറ്റിലിപ്പ. കാട്ടിലെ ആറുകളുടെ തീരത്താണ് ഇവയെ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്നത് .ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും ആറ്റിലിപ്പ കാണപ്പെടുന്നു .ഇന്ത്യയിൽ കേരളം, തമിഴ്‌നാട് ,കർണ്ണാടകം ,മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്  ആറ്റിലിപ്പ കാണപ്പെടുന്നത് .കേരളത്തിൽ  കാഞ്ഞിരക്കടവ്, തെൻമല,ഷോളയാർ,വാഴച്ചാൽ, കുളത്തൂപ്പുഴ,തിരുനല്ലി,പാണത്തൂർ,വണ്ടാനം,നിലമേൽ, അരയാട്, പമ്പാ താഴ്‌വര, ആറളം, വള്ളക്കടവ്, കോരുത്തോട്, ആനപ്പാടി, മുതലക്കുഴി,കല്ലാർ,പേപ്പാറ,കുറുവ ദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വനങ്ങളിൽ ധാരാളമായി ആറ്റിലിപ്പ കാണപ്പെടുന്നു .

രൂപവിവരണം  .

15 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ വളരുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് ആറ്റിലിപ്പ . ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ഉണ്ടാകും .ഇല ശാഖാഗ്രത്ത് കൂട്ടമായി ഉണ്ടാകുന്നു . ഇലകൾക്ക് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് .മഞ്ഞുകാലത്താണ് ആറ്റിലിപ്പ പൂക്കുന്നത് .പൂക്കൾ കുലകളായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു . പൂക്കൾക്ക് മഞ്ഞകലർന്ന വെള്ളനിറമാണ് . ഇവയുടെ ഫലം ബെറിയാണ് .ഒരു ഫലത്തിൽ ഒറ്റ വിത്തുമാത്രമേ കാണുകയുള്ളു .

ആറ്റിലിപ്പയുടെ വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള പേരുകൾ .

Common name : Illipe Butter Tree

Malayalam :  Attu-ilippa , Iluppa , Kattirippa , Neeririppa , Wallangi.

Tamil :  Atta Illupei

 Hindi : Mahua

 Marathi : Tupa , Moha

Kannada : Neerippe, Holeyippe

ആറ്റിലിപ്പയുടെ ഉപയോഗം .

ആറ്റിലിപ്പയുടെ തടി നല്ല കട്ടിത്തടിയാണ് . കാതലും വെള്ളയുമുണ്ട് .കാതലിന് തവിട്ടുകലർന്ന ചുവപ്പുനിറമാണ് .ഫർണീച്ചറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും ബോട്ടുകളുടെ നിർമാണത്തിനും ആറ്റിലിപ്പയുടെ തടി ഉപയോഗിക്കുന്നു .കൂടാതെ ആറ്റിലിപ്പയുടെ  ഫലത്തിനും  ,മരത്തിന്റെ തൊലിക്കും ഔഷധഗുണങ്ങളുണ്ട് .വാതം ,ആസ്മ ,ഉദരകൃമി  ,പ്രമേഹം ,ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇതിന്റെ ഫലവും ,തൊലിയും  ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു .

Previous Post Next Post