ചെവിയിലെ ദുർഗന്ധം ഇല്ലാതാക്കാൻ | cheviyile durgandham

ചെവിയിലെ കാൻസർ,ചെവിയിലെ മൂളിച്ച,ചെവിക്കുള്ളിലെ മൂളൽ,ചെവി വേദന,മൂക്കിലെ ദശ,ചെവി പഴുപ്പ്,ചെവി ഒലിപ്പ്,ചെവിക്കായം മാറ്റാൻ,തുടയിടുക്കിലെയും കക്ഷത്തിലെയും കറുപ്പ് നിറം,ചൊറിച്ചില് മാറാന് ഒറ്റമൂലി,സോഡിയം കുറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്,വെളുപ്പ് നിറം ലഭിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം,കക്ഷത്തിലും തുടയിടുക്കിലും കുരുക്കൾ,തുടയിടുക്കിൽ വിട്ടുമാറാതെ ചൊറിച്ചിൽ,വെളുപ്പ് നിറം ലഭിക്കാനുള്ള ആയുർവേദ മരുന്നുക,കുഞ്ഞൻസ് മീഡിയ,ബാവ മൗലവി അങ്കമാലി,സിറാജുദ്ധീൻ ഖാസിമി,ശരീരത്തിലും ഉണ്ണികൾ,thalavedhana,cracked heels,skin tags and moles,head ache,jyothisham,nosebleeds,ayurvedic tips,sinus head aches,health malayalam,malayalam health news,simple medicine for ear pain,fungal infection of the skin,natural medicine for ear pain,what is hidradenitis suppurativa,health,pimple,arogyam,home remedies for inner thigh itching,diet plan,uricacid,hair fall,medicine,natural remedy for inner thighs darkness,health tips,tonsillitis
1 ,ഗുല്ഗുലു തീക്കനലിലിട്ട് ചെവിയിൽ നല്ലപോലെ പുകയേല്പിച്ചാൽ ചെവിയിലെ ദുർഗന്ധം മാറിക്കിട്ടും  .

2 ,കരിനൊച്ചിയില ,പിച്ചകത്തില ,എരിക്കില ,കയ്യോന്നിയില ,മുരിങ്ങയില ,തുളസിയില ,പാവലിന്റെ ഇല ,ചെറുവഴിതനയില ,ഇഞ്ചി ,വെളുത്തുള്ളി ,എന്നിവ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീര് എണ്ണകാച്ചി ചെവിയിൽ ഒഴിച്ചാൽ ചെവിയിലെ ദുർഗന്ധം ,ചെവിക്കകത്ത് പഴുപ്പ് ,ചെവിയിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധത്തോടു കൂടിയുള്ള ചലം വരിക തുടങ്ങിയവ മാറിക്കിട്ടും .

3 , ചുക്ക് കഷായത്തിൽ തേൻ ചേർത്ത് ചെവിയിലൊഴിച്ചാൽ ചെവിയിലെ ദുർഗന്ധം മാറിക്കിട്ടും .

4 ,മാവില ,ഞാറയില ,നീർമാതളത്തിന്റെ ഇല ,വിളാവിന്നില എന്നിവ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീര് എണ്ണകാച്ചി ചെവിയിലൊഴിച്ചാൽ ചെവിയിലെ ദുർഗന്ധം മാറിക്കിട്ടും .


Previous Post Next Post