തൊണ്ടയില്‍ മീന്‍ മുള്ള് കുടുങ്ങിയാല്‍ എളുപ്പം പരിഹരിക്കാം

 

തൊണ്ടയിൽ മുള്ള് പോയാൽ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാം,മുള്ള് പോയാൽ,തൊണ്ടയിൽ കൊള്ളുന്ന മുള്ള് എങ്ങനെ പോകാം,തൊണ്ടയിൽ എല്ല് കുടുങ്ങിയാൽ,തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയാൽ ?,തൊണ്ടയിൽ ഭക്ഷണം കുടുങ്ങിയാൽ,ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ?,തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ എങ്ങനെ അലിയിച്ചു കളയാം,തൊണ്ടയിൽ ഭക്ഷണം കുടുങ്ങിയാൽ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഐഡ്,കുട്ടികളുടെ തൊണ്ടയിൽ ഭക്ഷണം കുടുങ്ങിയാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ?,തൊണ്ടയിൽ എപ്പോഴും എന്തോക്കയോ തടയുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ,പച്ചില മരുന്ന്,അട്ട,പൊൻ നിലാവ്,rahimas world,thondayil meen mull poyal,thondayil mullu kudungiyal,thondayil mullu poyal,thondayil mullu kudungiyal malayalam,mull poyal,thondayl mull kudugiyal,thondayil mullu kondal,thondayil mullu tharachal,meen mullu thondayil malayalam,thondayil mullu kudungiyal enthu cheyyanam,thondayil mul kuthiyal,meenu thondayil,first aid for thondayil meenu kudungiyal,thondayile anubada maran,meen mul thondaiyil matti kondal eduppathu eppadi,thonda vedana malayalam,fish bone stuck in throat,fish bone stuck,fish bone in the throat,fish bone stuck in mouth,fish bone stuck in throat removal,how to remove fish bone stuck in throat,how to unstuck fish bone in throat,how to get rid of fish bone from throat,fishbone in throat,fish bone stuck in throat remedy,remedy for fish bone stuck in throat,how to get rid of fish bone stuck in your throat,fish bone in throat,best way to unstuck fish bone,food stuck in throat,fish bone

മീൻ കൂട്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലർക്കും മീൻ മുള്ള് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങാത്തവർ ആരും തന്നെയുണ്ടാവില്ല .തൊണ്ടയിൽ മുള്ള് കുടുങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും .ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഉരുള ചോറ് വിഴുങ്ങും അല്ലങ്കിൽ പഴം മുറിച്ച് വിഴുങ്ങും ചില മുള്ളുകൾ പോകും എന്നാൽ ചിലത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം തങ്ങി നിൽക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒറ്റമൂലിയുണ്ട് കീഴാർനെല്ലി വേരോടെ പിഴുത് അരച്ച് തൊണ്ടയിൽ മുള്ളിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് പുറമെ കട്ടിക്ക് പുരട്ടുക .മുള്ളോ ,എല്ലോ ,മറ്റ് എന്തുതന്നെ ആയാലും കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം തൊണ്ടയിൽ നിന്നും മുള്ള് ഇറങ്ങി പോകും 

 

Post a Comment

Previous Post Next Post