അടയ്ക്കാപ്പാണൽ

 

ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ ,Names of herbs,സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ മലയാളം ,Malayalam names of plants,ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ,Pictures of medicinal plants,ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ പേരും  ഉപയോഗവും ,Names and uses of medicinal plants,ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ വിവരണം ,Description of medicinal plants

ഇന്ത്യയിൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ്  അടയ്ക്കാപ്പാണൽ . ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ ഈ സസ്യം വളരാറുണ്ട് ,ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം Tadehagi triquetrum എന്നാണ് .മലയാളത്തിൽ ഈ സസ്യത്തെ അടയ്കാപ്പന ,അടയ്ക്കാപ്പന്നൽ എന്നീ പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു . ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ Trefle Gros , Winged-Stalk Desmodium തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു .

ഔഷധഗുണമുള്ളൊരു സസ്യമാണ് അടയ്ക്കാപ്പാണൽ .ഇതിന്റെ ഇലയും വേരും ഔഷധങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു . വയറുവേദന ,പയൽസ് ,പനി ,ജലദോഷം ,ചുമ ,പാമ്പിൻ വിഷം ,കുരുക്കൾ ,എന്നിവയുടെ ശമനത്തിന് അടയ്ക്കാപ്പാണലിന്റെ ഇലയും, വേരും  ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു .

അടയ്ക്കാപ്പാണൽ
Botanical nameTadehagi triquetrum
SynonymsDesmodium triquetrum, Hedysarum triquetrum
FamilyFabaceae (Pea family)
Common nameWinged-Stalk Desmodium, Trefle Gros
MalayalamAdakkappanal ,Adaykkapannal
MarathiKak Ganja
TeluguDammidi
KannadaDodotte


Previous Post Next Post