കണ്ണിൽ കരട് ,ചുണ്ണാമ്പ് മുതലാവ വീണാൽ | How to remove dust and stone from eye

കണ്ണിൽ കരട് പോയാൽ,കണ്ണിൽ കരട്,കണ്ണിൽ പ്രാണി പോയാൽ,കണ്ണിൽ കരടു പോയാൽ,കണ്ണില്‍ കരട് പോയാല്‍ eye care tips,കണ്ണിൽ കുരു,കണ്ണിൽ വിര,കണ്ണിൽ കുരു മാറാൻ,കണ്ണിൽ പീള കെട്ടുന്നു,കണ്ണിൽ കരടു വീണാൽ ഉടൻ ചെയ്യേണ്ടത്,കണ്ണ്,കണ്ണിൽ പഴുപ്പ് കെട്ടുന്നു,കണ്ണില് ഒരു മിന്നല്,കണ്ണിൽ പഴുപ്പ് എന്തുതരം രോഗമാണ്,കണ്ണ് സംരക്ഷണം,കണ്ണ് വേദന മാറാന്,കണ്ണില് നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു,കണ്ണ് ചുവപ്പ് മാറാന്,കണ്ണ് തുടിപ്പ് മാറാന്,കണ്ണ് ചൊറിച്ചില് മാറാന്,കണ്ണ് കുഴിച്ചില് മാറാന്,kannil karadu poyal,kannil karadu poyal medi talk,medi talk on kannil karadu poyal,kannil karadu poyal doctors talk,doctors talk on kannil karadu poyal,kannil podi poyal,kannile karadu poyal enthu cheyyanam,kannil karadu veenal,kannil prani poyal,kannile karadu poyal,kannil karadu veenal medi talk,kannil karadu veenal doctorstalk,kannil karade piyal,kannil podi veenal malayalam,kannil kedu,kannil kedu malayalam,kannil kuru maran malayalam,kannil,കണ്ണിൽ ചുണ്ണാമ്പ് വീണാൽ ,കണ്ണിൽ ചുണ്ണാമ്പ് വീണാൽ എന്ത് ചെയ്യണം
കണ്ണിൽ കരട് വീണാൽ 

1 ,ആട്ടിൻപാലോ ,മുലപ്പാലോ കണ്ണിലൊഴിക്കുക .കണ്ണിൽ മുറിവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടങ്കിൽ തുണി ചുരുട്ടി വായിൽ വച്ച് ആവി കയറ്റി കിഴി പിടിക്കണം .

2 ,കരിക്കിൻ വെള്ളം കണ്ണിലൊഴിക്കുക .

3 ,കണ്ണിൽ അല്പം പഞ്ചസാര വെള്ളം ഒഴിക്കുക .

4 ,പൂവാംങ്കുറുന്തില പാലിൽ അരച്ച് തുണിയിൽ കിഴികെട്ടി കണ്ണിൽ നീര് വീഴ്ത്തുക .

5 , കണ്ണ് തിരുമ്മാതിരിക്കുക .

6 , ശുദ്ധജലം കൊണ്ട് കണ്ണ് കഴുകുക .

കണ്ണിൽ ചുണ്ണാമ്പ് വീണാൽ 

1 ,ചെറൂള ചതച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് കണ്ണിലൊഴിക്കുക .

2 , ചമ്പൻപാക്കിന്റെ നീര് കണ്ണിൽ ഒഴിക്കുക .

3 , മുലപ്പാൽ കണ്ണിലൊഴിക്കുക .

4 ,വെളിച്ചെണ്ണ കണ്ണിൽ ഇറ്റിക്കുക .Previous Post Next Post