ചെവി വേദന എളുപ്പത്തില്‍ മാറ്റാൻ ചില ഒറ്റമൂലികൾ | The Best Home Remedies for Ear Pain

ചെവി വേദന,ചെവി വേദന മാറാൻ,ചെവി വേദന മാറാന്,ചെവി വേദന മാറ്റാൻ,ചെവി വേദന മാറാന്‍,ചെവി വേദന മരുന്ന്,ചെവി വേദന കാരണങ്ങൾ,ചെവി വേദന പരിഹാരങ്ങൾ,ചെവി വേദന മാറാന് ഒറ്റമൂലി,ചെവി വേദന മാറ്റാം എളുപ്പത്തിൽ,എളുപ്പത്തിൽ ചെവി വേദന മാറ്റാം,ചെവി വേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ,ഏത് ചെവി വേദനയും മാറ്റാം,ചെവി വേദനക്ക് മരുന്നില്ലാ ചികിത്സ,ചെവി അടപ്പ്,ചെവി പഴുപ്പ്,ചെവി ഒലിപ്പ്,ചെവി ചൊറിച്ചിൽ,ചെവി കായം കളയാന്,ചെവിവേദന,ചെവി ഒലിപ്പ് സുഖപ്പെടുത്താം,ചെവിവേദന മാറ്റാൻ,ചെവിവേദനയുടെ കാരണങ്ങൾ,chevi vedana maran,chevi vedana,chevi vedana nadan chikilsa,chevy vedana maran,chevi veadana nadan chikilsakal,chevi,chevi vedana ottamooli,chevi adapp maran,chevi adanjal,chevi adapp,chevi adanj poyal,chevi olipp,chevi moolal maran,chevi pazhuppu maran,chevi adanjal enthu cheyyum,chevi chorochil maran,chevi chorichil maran,chevi malayalam,chevi adappu malayalam,chevi kelkunnila,chevi cleaning malayalam,chevi neerirakkam,chevivedana,cheviyil
കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഒരു പോലെ ചെവിവേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് .സാധാരണയുണ്ടാകുന്ന ചെവിവേദന ഭേദമാക്കാൻ ഇതാ ചില വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ .

1 ,അമ്പഴത്തിന്റെ തളിരില ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

2 ,മുരിങ്ങയുടെ തൊലി ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക.

3 ,മണിത്തക്കാളിയുടെ ഇല ഞെരുടി പിഴിഞ്ഞ നീര് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

4 ,മുളയുടെ പൂവ് ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീര് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

5 ,ഇടംപിരി വലംപിരിയുടെ തൊലി (കയ്യോൻ ) ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

6 ,കൂവളത്തിന്റെ ഇലയും ,കൃഷ്‌ണതുളസിയുടെ ഇലയും ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

7 ,കോവലിന്റെ ഇല ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

8 ,പ്ലാവില എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ച് ചെറിയ ചൂടോടെ ഈ എണ്ണ ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

9 ,വെളുത്തുള്ളി എരുക്കിന്റെ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് തീക്കനലിൽ വാട്ടി പിഴിഞ്ഞ് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

10 ,ചുവന്നുള്ളിയുടെ നീര് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

11 ,വറ്റൽ മുളകിന്റെ ഉള്ളിലെ അരികളഞ്ഞ് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീക്കനലിൽ ചൂടാക്കി ഈ എണ്ണ ചെറിയ ചൂടോടെ ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

12 ,ഇഞ്ചി ചതച്ച് ഇന്തുപ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് തുണിയിൽ കിഴികെട്ടി ഞെക്കി നീര് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

13 ,ആവണക്കിലയിൽ എണ്ണ പുരട്ടി തീയിൽ ചൂടാക്കി അതിന്റെ നീര് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

14 ,കടുകെണ്ണ ചൂടാക്കി ചെറിയ ചൂടോടെ ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

15 ,ആട്ടിൻ മൂത്രം ഇന്തുപ്പും ചേർത്ത് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക.

16 ,ഇഞ്ചി ,മുരിങ്ങയുടെ തൊലി എന്നിവ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് ചൂടാക്കി ചെറിയ ചൂടോടെ ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

17 ,വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ച് ഈ എണ്ണ ചെറിയ ചൂടോടെ ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

18 ,കരിംജീരകം എണ്ണ ചൂടാക്കി ചെറിയ ചൂടോടെ ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

19 ,വെറ്റില ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീര് ഇന്തുപ്പും ചേർത്ത് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .

20 ,വഴുതനയുടെ ഇല വാട്ടി പിഴിഞ്ഞ നീര് ചെവിയിൽ ഒഴിക്കുക .


Previous Post Next Post