കൈകാൽ പുകച്ചിൽ ശരീരം ചുട്ടു നീറ്റൽ

  

കാൽ പുകച്ചിൽ,കൈ കാൽ പുകച്ചിൽ മാറാൻ,കാൽപാദം പുകച്ചിൽ,പുകച്ചിൽ,കാൽ പുകച്ചിൽ ഒറ്റമൂലി,#പുകച്ചിൽ,കാലുകളിലെ പുകച്ചിൽ,ഉള്ളംകാൽ പുകച്ചിൽ മാറാൻ എന്തു ചെയ്യണം ?,ഉള്ളംകാൽ പുകച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്,മുളക് അരിയുമ്പോൾ പുകച്ചിൽ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ,കൈ കാൽ കടച്ചിൽ മാറാൻ,കൈകാൽ പെരുപ്പ് മരവിപ്പ് മാറ്റാൻ കഴിക്കേണ്ട 6 വൈറ്റമിനുകൾ,കൈ കടച്ചിൽ മാറാൻ,ചുട്ടുപുകച്ചിൽ maran,കൈകാല്‍ തരിപ്പും പുകച്ചിലും കാരണം,#കൈകാൽകഴപ്പ്,#കൈകാൽതരിപ്പ്,കൈ കാൽ കഴപ്പ് മാറാൻ,കൈ കാൽ തരിപ്പ് മലയാളം,കാൽപാദം ചുട്ടു പൊളളൽ,മലശോധനയ്ക്ക് ശേഷം നീറ്റൽ,ചുട്ടുനീറ്റൽ,ചുട്ടുനീറ്റല്,ചുട്ടുനീറ്റല്‍ മാറാന്‍,കാൽപ്പാദത്തിെന്റെ ചുട്ടുനീറ്റൽ,ചുട്ടുപുകച്ചിൽ maran,ശരീരത്തിലെ അമിതമായ ചൂട്,കാലിൽ നീര് വരുന്നത് എങ്ങനെ മാറ്റാം,നീര്,തുടയിൽ വേദന വരുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്,ഒറ്റമൂലി,ഫിസ്റ്റുല,രക്തയോട്ടം,തുടയുടെ മുൻവശത് തരിപ്പ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്,ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ,ഡയബറ്റിക് ന്യൂറോപതി,പൈൽസ് മാറാൻ ഒറ്റമൂലി,കാൽ പുകച്ചിൽ ഒറ്റമൂലി,ഉള്ളംകാൽ പുകച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

ശരീരം ചുട്ടു നീറ്റൽ 

50 ഗ്രാം ഇരുവേലി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തണുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ചു ദിവസം പതിവായി കുടിക്കുക 

ത്രിഫലപ്പൊടിയോ ,ചെറുപയർ പൊടിയോ  തേച്ച് പതിവായി കുളിക്കുക 

ഇഞ്ച ഉപയോഗിച്ച് ശരീരം തേച്ച് കുളിക്കുക 

കരിക്കിൻ വെള്ളവും ,പഴച്ചാറുകളും ദിവസവും ധാരാളം കഴിക്കുക 

കൽക്കണ്ടം പൊടിച്ച് തൈരിൽ ചേർത്ത് കുറച്ചുദിവസം കഴിക്കുക.

ഉണങ്ങിയ നറുനണ്ടിക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ച് പാലിൽ കലക്കി കുറച്ചുദിവസം കഴിക്കുക

 കൊടിത്തണ്ട് തീയിൽ വാട്ടി ചതച്ച്  ദേഹത്ത് തേച്ച് പതിവായി കുളിക്കുക.


കൈകാൽ പുകച്ചിൽ 

ശതാവരിയുടെ കിഴങ്ങ്  ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ നീരിൽ രാമച്ചം അരച്ചു ചേർത്ത് കലക്കി പുറമെ പുരട്ടുക.പുകച്ചിൽ ശമിക്കും 

നറുനണ്ടിക്കിഴങ്ങ് പശുവിൻ പാലിൽ അരച്ച് പുറമെ പുരട്ടുക പുകച്ചിൽ ശമിക്കും 

പിണ്ഡതൈലം പുരട്ടി തടവിയാൽ ചുട്ടുനീറ്റൽ ശമിക്കും

രാമച്ചം അരിക്കാടിയിൽ അരച്ച് പുറമെ പുരട്ടിയാൽ ചുട്ടുനീറ്റൽ ശമിക്കും 

താമരപ്പൂവ് അരച്ച് പുറമെ പുരട്ടിയാൽ നീറ്റൽ പുകച്ചിൽ എന്നിവ മാറിക്കിട്ടും
.

Previous Post Next Post