കുടവയർ ഇല്ലാതാക്കി അരക്കെട്ട്‌ ഒതുങ്ങാൻ

കാലുകൾ നീട്ടി വച്ച് തറയിൽ ഇരിക്കുക കാലുകൾ തമ്മിൽ രണ്ടടി അകലത്തിൽ കവച്ചു വയ്ക്കുക ശേഷം മുന്നോട്ടു കുനിഞ്ഞു ഇടതു കൈകൊണ്ട് വലതുകാലിന്റെ പെരുവിരലിൽ തൊടുക ,നിവർന്നു ശ്വാസം എടുത്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും മുന്നോട്ടു കുനിഞ്ഞു വലതു കൈകൊണ്ടു ഇടതുകാലിന്റെ പെരുവിരലിൽ തൊടുക ഇതുപോലെ ദിവസവും ഇരുപതു പ്രാവിശ്യം ആവർത്തിച്ചാൽ കുടവയർ കുറഞ്ഞു അരക്കെട്ട് ഒതുങ്ങും 


വയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ,വയറിലെയും അരക്കെട്ടിലെയും കൊഴുപ്പ് കളയാൻ 3 വ്യായാമം,അടി വയറ്റിലെ കൊഴുപ്പ് പൂർണമായി മാറാൻ,മുതുകിലെ കൊഴുപ്പ് കുറക്കാൻ,മുതുകിലെ കൊഴുപ്പ് എളുപ്പത്തിൽ കുറയ്ക്കാം,അടിവയറിൽ കൊഴുപ്പ് അലിഞ്ഞു പോകാൻ വ്യായാമം ചെയ്‌താൽ പോരാ,വയർ കുറക്കാൻ,കാലിലെ കൊഴുപ്പ് കളയാം,തടി കുറക്കാന് വ്യായാമം,തുടയിലെ കൊഴുപ്പ് കളയാം,തടി കുറക്കാൻ,കുടവയർ കുറയ്ക്കാൻ,വണ്ണം കുറക്കാന് ഉള്ള വ്യായാമം,വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ,കുറക്കാൻ,ചാടിയ വയർ കുറക്കാൻ,വയര് കുറക്കാന് എളുപ്പവഴി,ഉദ്ധാരണം ഇരട്ടി ആക്കാന്,യോഗ തുടക്കക്കാര്ക്ക്,മാറിടങ്ങൾ,പാൻക്രിയാസ്,ലിംഗം ഉലക്കയായ് യോനിയിൽ,lose belly fat in 30 days challenge,lose belly fat,how to lose belly fat,lose weight how to reduce belly fat,burn belly fat,how to burn belly fat,belly fat,belly workout,belly fat burn,belly fat workout,burn fat,burn belly fat fast,30 day challenge,home workout,workouts for women,30 day workout challenge,weight loss workout,reduce belly fat,vayar kurakkan malayalam,vayar kurakkan exercise malayalam,vayar kurakkan,vayaru kurakkan,thadi kurakkan,vayaru kurakkam,vayar kurakkan yoga,vayar kurakkan jeerakam,vayar kurakkan ottamooli,vayar kurakkan yoga malayalam,vayar kurakkan help me lord,vayar kurakkan ulla vazhikal,vayar kurakkan workout malayalam,vayar kurakkan malayalam exercise,thadi kurakkan malayalam tips,thadi kurakkan diet malayalam,thadi kurakkan eluppa vazhi,vayaru kurayanulla exercise


Previous Post Next Post