അലക്കുചേര്‌ തേങ്കൊട്ട ഔഷധഗുണങ്ങൾ | Semecarpus Anacardium

 


 അതി പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കേ മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മരമാണ്‌ അലക്കുചേര്‌ തേങ്കൊട്ട എന്നും ഇത്  അറിയപ്പെടുന്നു.ഇതിന്റെ കുരു (ചേർക്കുരു ) ആമവാതം ,അർശ്ശസ് ,കുഷ്ടം എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തമ ഔഷധമാണ് .കൂടാതെ ചേർക്കുരുവിന് അർബുദരോഗം ശമിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടന്ന് ചില ഗവേഷണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് 


മീശ താടി വളർച്ചക്ക്,എങ്ങനെ ശരീരം വെളുപ്പിക്കാം,sukumaraghritham സുകുമാരഘൃതം,ayurvedambinduvinayakumar,how to make body fairness,ഹോം remedy for whiting,bhallathaka oil,ഭാല്ലാതക തൈലം,bhallathaka gritham,ayurveda remedy for body whitining,ayurvedam malayalam,ashtamga hrigayam,binduvinayakumar,#ayurvedambinduvinayakumar,#ayurvedam #binduvinayakumar,#മുഴ,#swelling,breast swelling,#vidradhi #വിദ്രധി,വരണാദി കഷായം,#muzhakal #മുഴകൾ,തേങ്കൊട്ട,സ്വർണലത എരുമക്കൊട്ടൻ,ആട്ടുകൊട്ടപ്പാല,തെങ്ങുകോട്ട,പാല കൊടി,പീരങ്കി ഉണ്ട മരം,വട്ടുദിരം,കാട്ടുവഴന,കണിക്കൊന്ന,കാട്ടുചേര്,കാട്ടുചേരൽ,നാട്ടുവൈദ്യം,ചാത്താൻകിളങ്ക്,കാട്ടുപാൽവള്ളി,തേരകം,മുണ്ടി,ഇനങ്ങൾ,കസ്കസ്,പൂതണക്ക്,രാസഘടങ്ങൾ,മലർക്കായ്,അലക്കുചേര്,രാസഘടകങ്ങൾ,ഔഷധഗുണങ്ങൾ,പെരും തേരകം,ആവണക്കെണ്ണ,വിശ്വാസങ്ങൾ,ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ,ആവണക്ക് ഓയിൽ,ഔഷധ ഉപയോഗങ്ങൾ,പാർശ്വഫലങ്ങൾ,ആവണക്കിൻ എണ്ണ,അടയ്ക്കാമണിയൻ,പൊതു ഉപയോഗങ്ങൾ,ചാത്തൻകിഴങ്ങ്,അലക്കുചേര്,ചേര്,ആവണക്കെണ്ണ,ആവണക്ക് ഓയിൽ,ആവണക്കിൻ എണ്ണ,തേങ്കൊട്ട,പേരിനു പിന്നിൽ,തെങ്ങുകോട്ട,semecarpus anacardium,marking nut tree,dhobi nut,ആമുഖം,രൂപവിവരണം,കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ,ഔഷധ ഉപയോഗങ്ങൾ,പാർശ്വഫലങ്ങൾ,രാസഘടകങ്ങൾ,ഔഷധ പ്രയോഗങ്ങൾ - 4,വിശ്വാസങ്ങൾ,varnish tree,medicine,natural,ayurveda,dr.,peter koikara,p k media,malayalam,kerala,pk media,ayurvedam,ഗൃഹവൈദ്യം,വൈദ്യം,നാട്ടുവൈദ്യം,health,ആയുർവേദം,ഔഷധം,മരുന്ന്,yoga,avanakku plants,avanakkila,aavanakk ila,cheru tree allergy medicine malayalam,cheru is a dangerous tree,avanakk,avanakk enna,avanakkenna,interesting facts about the world,planting trees,dangerous trees,poisonous trees in the world,semecarpus anacardium,marking nut,semecarpus anacardium in hindi,semecarpus anacardium poisoning,marking nut tree,marking nut notes,dhobi nut,അലക്കുചേര്,തേങ്കൊട്ട,rare trees,#beddanuttree,ആവണക്കെണ്ണ,ആവണക്ക് ഓയിൽ,#semecarpusanacardium,semicarpus_anacardium,semecarpus anacardium,semecarpus anacardium tree,#semecarpous anacardium,semecarpus anacardium in hindi,semecarpus anacardium benefits,semecarpus anacardium poisoning,semecarpus anacardium hindi name,semecarpus anacardium fetal dose,semecarpus anacardium easy ayurveda,semicarpus_anacardium_plant,most power seeds semecarpus anacardium,semecarpus,anacardium,treatment of semecarpus anacardium poisoning

ഇതിന്റെ വിത്തിന്റെ പുറമേയുള്ള എണ്ണമയമുള്ള ദ്രാവകം  ഇന്ത്യയിലെ അലക്കുകാർ തുണിയിൽ അടയാളമിടാനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.ഇതാണ്‌ അലക്കുചേർ എന്ന പേർ ഇതിന്  വരാൻ കാരണം . ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോകുന്ന തുണി മാറിപോകാതിരിക്കാനായി ഓരോ വീട്ടിലെ തുണികൾക്കും പലതരത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ അവർ തുണിയിൽ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു തവണ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ എത്ര തവണ തുണി കഴുകിയാലും ഈ അടയാളം പോകില്ല എന്നതാണ് .

 


 

15മീറ്റർ  ഉയരത്തിൽ വരെ വളരുന്ന ഇടത്തരം വൃക്ഷം .ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ മരത്തിന്റെ തൊലി പൊട്ടി കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ദ്രാവകം പുറത്തുവരാറുണ്ട്.ആദ്യമായി പുറത്തുവരുമ്പോൾ തവിട്ടു നിറത്തിൽ എണ്ണപോലെയാണ് .അന്തരീക്ഷവായു ഏൽക്കുമ്പോൾ കശുവണ്ടിത്തോടിലെ കറപോലെ കറുത്ത നിറത്തിലാകും .ഈ സമയം ഈ മരത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടിപോയാൽ ശരീരത്തിൽ പൊള്ളലും ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടാകും .ചേരിൻ പക എന്ന് പറയപ്പെടും .

ഈ കറ ശരീരത്തിൽ വീണാൽ  പൊള്ളലുണ്ടായി പഴുത്ത് വ്രണമാകും .ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളിൽ പറ്റിയാൽ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും .മൂത്രം ചുവന്ന നിറത്തിലോ രക്തം കലർന്ന് പോകുകയും ചെയ്യും .ചേർക്കുരുവിന്റെ കറ ഉള്ളിൽ കഴിച്ചാൽ ആമാശയത്തിലും അന്നനാളത്തിലും വീക്കവും പൊള്ളലുമുണ്ടാകും .കൂടാതെ ശ്വാസം മുട്ട് ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുക ,വെപ്രാളം ,മയക്കം ,ശരീരത്തിൽ കരിവാളിപ്പ്‌ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും .6 ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളിൽ കഴിച്ചാൽ മരണം സംഭവിക്കും 

  പുറമെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേരിൻ വിഷത്തിന് താന്നിക്കാത്തോടൊ ,താന്നി മരത്തിന്റെ തൊലിയോ അരച്ച് പുരട്ടിയാൽ മതിയാകും അല്ലങ്കിൽ ഇവയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാലും മതിയാകും .എള്ള് അരച്ച് പുരട്ടിയാലും ചേരിൻ വിഷം ശമിക്കും  ചേരിൻ വിഷം ഏറ്റാൽ പാൽ ധാരാളമായി കുടിക്കണം .ചേരിൻവിഷം ഉള്ളിൽ കഴിച്ചാൽ താന്നിക്കത്തോട് കഷായം വച്ച് കഴിച്ചാൽ വിഷം ശമിക്കും .അല്ലങ്കിൽ എള്ള് കഷായം വച്ച് വിഴാലരിപ്പൊടി മേമ്പടി ചേർത്ത് കഴിക്കണം

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ എല്ലാ വനങ്ങളിലും ഈ വൃക്ഷം കാണപ്പെടുന്നു ഇതിന്റെ കുരുവാണ് ഔഷധങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് .ചേർക്കുരു ശുദ്ധി ചെയ്തു മാത്രമെ ഔഷധങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കു ശുദ്ധിചെയ്യാതെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ശരീരം മുഴുവൻ നീരുവന്ന് തൊലി മൊത്തം പൊള്ളിയിളകി പോകുകയും ഭീകര രൂപത്തിലാകുകയും ചെയ്യും

 എന്നാൽ ശുദ്ധമായ ചേർക്കുരു അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പോലെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് .ചേർക്കുരു മുഖം ചെത്തി ചാണകവെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഇട്ടുവച്ച ശേഷം നാലാം ദിവസം എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വീണ്ടും കരിക്കിൻവെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്താൽ ചേർക്കുരു ശുദ്ധിയാകും 

Botanical name Semecarpus anacardium
Synonyms Anacardium orientale
 Family Anacardiaceae
(Cashew family)
Common name Marking Nut
dhobi nut tree
Indian marking nut tree
Malacca bean
marany nut
marsh nut
oriental cashew nut
varnish tree
 Hindi भिलावन bhilawan
बिल्लार billar
 Tamil சேங்கொட்டை cen-kottai
சோம்பலம் compalam
காலகம் kalakam
காவகா kavaka

 Telugu భల్లాతము bhallatamu,
జీడిమామిడిచెట్టు jidimamidichettu
Kannada ಗೇರ geru
ಗೇರಣ್ಣಿನ ಮರ gerannina mara
Sanskrit अह्वला ahvala
अर्शस्तः arshastah
अरुध्कः arudhkh
भल्लातकः bhallatakah
वह्निः vahnih
विषास्या vishasya
Marathi भल्लातक bhallataka
भिल्लावा bhillava
बिब्बा bibba

Malayalam അലക്കുചേര് alakuceer
ചേന്‍ക്കുരു ceenkkuru
തേങ്കൊട്ട theenkotta
Bengali ভল্লাত bhallata
 ভল্লাতক bhallataka
Gujarati ભિલામો bhilamo
 ભિલામું bhilamu
Oriya bhollataki
 bonebhalia
Konkani अंबेरी amberi
बिब्बा bibba
Assamese ভলা bhala
Urdu baladur
بهلاون bhilavan
بلار billar 
Nepali भलायो bhalaayo
രസാദിഗുണങ്ങൾ
രസം കടു, മധുരം, കഷായം
ഗുണം
തീക്ഷ്ണം, സ്നിഗ്ധം, ലഘു
വീര്യം ഉഷ്ണം
വിപാകം മധുരം
ഔഷധയോഗ്യ ഭാഗം കുരു

ഔഷധഗുണങ്ങൾ 

കഫ വാതങ്ങൾ ശമിപ്പിക്കുന്നു ,സന്ധിവാതം ,ആമവാതം ,അർബുദം ,അർശസ്സ് ,കുഷ്ടം എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ,ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന നീരും വേദനയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു ,ദുർമേദസ്സ് കുറയ്ക്കുന്നു നരസിംഹാരസായനം ,ഗുഗ്ഗുലുതിക്തകഘൃതം ,നിതംബാമൃതാസവം ,അമൃതഭല്ലാതകം,വരണാദികഷായം എന്നിവയിൽ ചേർക്കുരു ഒരു ചേരുവയാണ് 

ഔഷധപ്രയോഗങ്ങൾ 

ചേർക്കുരു ,കടുക്കാത്തോട് ,കറുത്ത ജീരകം എന്നിവ തുല്യ അളവിൽ ശർക്കരയും ചേർത്ത്  പൊടിച്ച് 2 ഗ്രാം വീതമുള്ള ഗുളികകളാക്കി രണ്ട് ഗുളിക വീതം ദിവസം മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചാൽ പ്ലീഹാവൃദ്ധി ,രക്താർബുദം എന്നിവ ശമിക്കും 

നാല് ചേർക്കുരു ചതച്ച് എട്ട് ഔൺസ് പാലിൽ തിളപ്പിച്ച് സ്വല്പം നെയ്യും ,പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് ഒരു മാസം തുടർച്ചയായി കഴിച്ചാൽ ശരീരശക്തി വർദ്ധിക്കും  കൂടാതെ ആമവാതം ,കുഷ്ടം ,അർശസ്സ് ,ചർമ്മരോഗങ്ങൾ ,വതരക്തം എന്നിവ ശമിക്കും ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പും ,പുളിയും പാടെ ഉപേക്ഷിക്കണം ചേർക്കുരു കഴിച്ച് എന്തെങ്കിലും side effects ഉണ്ടായാൽ പാച്ചോറ്റിത്തൊലി കഷായം കുടിച്ചാൽ മതിയാകും 

ചേർക്കുരു ആറ് മാസം തുടർച്ചയായി കഴിച്ചാൽ രക്താർബുദം പൂർണ്ണമായും മാറുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ചേർക്കുരുമുഖ്യ ചേരുവായായി ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന അമൃതഭല്ലാതകം അർബുദത്തിന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് .അതുപോലെ  വരണാദികഷായം ചേർക്കുരുവും ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഇത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിന് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് 

കുഷ്ടം ,പാണ്ഡുരോഗം എന്നിവയ്ക്ക് ചേർക്കുരുവിൽ നിന്നും എടുക്കുന്ന എണ്ണ പുറമെ പുരട്ടുന്നത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് 

ഗർഭിണികളും ,വൃദ്ധന്മാരും ,കുട്ടികളും ചേർക്കുരു കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല 

വളരെ പുതിയ വളരെ പഴയ