കുട്ടികളിലെ വയറിളക്കം മാറാൻ | Kuttikalile vayarilakkam | Home remedies

 

കുട്ടികളിലെ വയറിളക്കം,വയറിളക്കം,വയറിളക്കം കുട്ടികളിൽ,കുട്ടികളിൽ വയറിളക്കം,കൊച്ചു കുട്ടികളിലെ വയറിളക്കം മാറാൻ,വയറിളക്കം കാരണങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ,വയറിളക്കം മാറാൻ,വയറിളക്കം നിൽക്കാൻ,വയറിളക്കം ഒറ്റമൂലി,വയറിളക്കം മാറാൻ ഒറ്റമൂലി,കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറിളക്കം വന്നാൽ,വയറിളക്കംപെട്ടെന്ന്മാറാൻ,ഉലുവവയറിളക്കംശമിക്കാൻ,വീട്ടുവൈദ്യം,വയർ വേദന,നാച്വറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്,health tips,doctors tips for good health,loose motion in children,diarrhea in infants,loose motion malayalam,കുട്ടികളിലെ വയറിളക്കം മാറാന്,കുട്ടികളിലെ ഛര്ദി വയറിളക്കം,ചെറിയ കുട്ടികളിലെ വയറിളക്കം,how to treat diarrhea for toddler,kunjungalile loose motion,kuttikalude loose motion maran,kunjungalude loose motion,kuttikalkku loose motion,kunjugalile loose motion,loose motion in infants,loose stool infant,baby loose stool,how to control diarrhea for baby,loose stools in babies,infant diarrhea treatment,newborn diarrhea vs normal,newborn diarrhea home remedies,loose motion in infants how to control,osmosis otitis,toddler loose motion,loose motion in 1.5 year old baby,1 year old diarrhea,1.5 year baby diarrhea treatment,6 months baby loose motion treatment,2 year old diarrhea treatment

അതിവിടയം ചെറുതേനിലോ ,മുലപ്പാലിലോ  അരച്ചു കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന വയറിളക്കം മാറും 

ജാതിക്ക തേനിൽ അരച്ച് കൊടുത്താൽ കുട്ടികളിലെ വയറിളക്കം മാറും 

കടുക്കപാലയരി പൊടിച്ച് അര ഗ്രാം തേനിൽ ചാലിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികളിലെ വയറിളക്കം മാറാൻ നല്ലതാണ് 

കണ്ണിമാങ്ങാ മോരിൽ വേവിച്ച് അരച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികളിലെ വയറിളക്കം മാറാൻ നല്ലതാണ് 

Previous Post Next Post