കുട്ടികളുടെ ശരീരം നന്നാവാൻ

കുട്ടികളുടെ ശരീരപുഷ്ടിക്ക്,കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണം,6 മാസമായ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണം,ഭക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി വർധിപ്പിക്കും,ശരീരം തടി വെക്കാൻ,കുട്ടികളുടെ തൊണ്ടയില്‍ ഭക്ഷണം കുടുങ്ങിയാല്‍,കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിവികാസത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ,ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താൻ 3 മാർഗങ്ങൾ,ശരീരം വണ്ണം വക്കാന്,ശരീരം വണ്ണം വെക്കാൻ,കുട്ടികളിലെ വിശപ്പില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ ജ്യൂസ്,മുഖവും ശരീരവും വണ്ണം വെക്കാൻ പാൽ ഇങ്ങനെ കുടിക്കു,പെട്ടെന്ന് തടിക്കാൻ,കുട്ടികൾ തടി വെക്കാൻ,കുട്ടികൾ വണ്ണം വെക്കാൻ,kuttikal nannavan,kuttikal,kuttikal nannavan dua,makkal nannavan,kuttikal nannayi padikkan,makkal nannavan dua,nannavan,kuttigal vannam,makkal nannavan ulla dua,nammude makkal nannavan,makkal nannavan malayalam,makkal nannavan ulla surath,kochu kuttigal vannam vekkan,makkal nannavan ulla swalath,kuttigal thadikkan,kuttikal padikkanulla dua,kuttigal thadivekkan,kuttigalk vishappu koodan,kuttikalkku,kuttikalile vasi,kuttikalile vazhakku,vannam vekkan


തവിട് അരച്ച് കുറച്ച് തേനും ചേർത്ത് ദിവസം പാലപ്രാവിശ്യമായി കൊടുക്കുക .തവിടുകൊണ്ടുള്ള പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് പതിവായി കൊടുക്കുക 

നേന്ത്രകായ് അരിഞ്ഞു ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് നെയ്യും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കുറുക്കി കൊടുത്താൽ മെലിഞ്ഞ കുട്ടികൾ തടിക്കും 

വെളുത്തുള്ളി അറിഞ്ഞു ശർക്കരയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മെലിഞ്ഞ കുട്ടികൾ തടിക്കും 

Previous Post Next Post