ലിംഗത്തിന് ദൃഢതയും മികച്ച ഉദ്ധാരണവും ലഭിക്കാൻ ഒറ്റമൂലി

ഉദ്ധാരണക്കുറവ് Lingam valaran malayalam ഉദ്ധാരണം വലിയ ലിഗം നായകുരുണ കീഗല് ലിംഗത്തില് പുരട്ടുക സെക്സില് കൂടുതല് സമയം കിട്ടാന് men's health,health tips,health,health tips for men,mens health,desi health tips,sama health tips,men's health tips,daily health tips,tips for men's health,men health tips,men's hhealth,men's health month,men's health foods,desi health tv,men's mental health,men health,men's healthy foods,men's health month 2018,health tips bangla,men's health tips for lasting longer,men’s health,hospital for men's health,canadian men's health foundation,movember health tips,how to be healthy,health tips bd

പങ്കാളിയുമായുള്ള തൃപ്തികരമായ ബന്ധത്തിന് ലിംഗത്തിന് കരുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ പല പുരുഷന്മാർക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ദുർബലത നേരിടേണ്ടിവരുന്നു
 എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകൃതിദത്തമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലിംഗത്തിന് കരുത്തും ഉദ്ധാരണ ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാം
 അതിനു വേണ്ടി വേണ്ടത് കർപ്പൂരാദി തൈലവും ഒലിവ് ഓയിലും ആണ്

 ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കപ്പിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും കാൽ ടീസ്പൂൺ കർപ്പൂരാദി തൈലവും കൂടി നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക ശേഷം ഇത് ലിംഗത്തിൽ പുരട്ടുക  പുറമേ പുരട്ടിയാൽ മതിയാകും  

 ഒരാഴ്ച ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഫലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി ആണത്

 കർപ്പൂരാദിതൈലം മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കരുത് എത്ര കർപ്പൂരാദിതൈലം എടുക്കുന്നുവോ അത്രയും തന്നെ ഒലിവോയിൽ ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച ശേഷമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വീഡിയോ കാണാം 


Previous Post Next Post