ഗോക്ഷുരാദി കഷായം | gokshuradi kashayam-benefits-ingredients

 

തുളസി കഷായം,മൂലക്കുരു,ഉണക്ക മുന്തിരി ടോണിക്ക്,വീട്ടുവൈദ്യം,remedy for വായ്നാറ്റം,സ്തന വലിപ്പം കുറക്കാന്,ayurvedic medicine,ayurvedic doctor,ayurvedic kashayam malayalam,medicine,health insurance,health tips,blood sugar,himalaya gokshura vs patanjali gokshuradi guggul,himalaya gokshura,gokshura,gokhru,tribulus terrestris,tribulus,testosterone booster,divya gokshuradi guggul,patanjali gokshuradi guggul,gokshuradi guggulu,patanjali gokshura,ഗോക്ഷുരാദി കഷായം ,gokshura,gokshuradi guggulu,benefits of gokshuradi kashayam,gokshuradi guggulu benefits,gokshura benefits,gokshuradi guggulu side effects,varunadi kashaya,garika kashayam,divya gokshuradi guggul benefits,gokshuradi kadha,gokshuradi guggulu benefits in hindi,buy gokshuradi kadha,gokshura review,gokshuradi,baidyanath gokshuradi kadha,varanadi kashayam,gokshuradi kadha benefits,side effects of gokshura,gokshura kadha in hindi,kashayam

 ഞെരിഞ്ഞിൽ,തഴുതാമ വേര് ,വെള്ളരത്ത,കൊന്നത്തൊലി,അമൃത് ,ദേവതാരം,വെളുത്താവണക്കിൻവേര് എന്നിവ തുല്യ അളവിലെടുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഗോക്ഷുരാദി കഷായം ചുക്കുപൊടിയും ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ  സർവ്വ വാതവികാരങ്ങളും ശമിപ്പിക്കും വീക്കം ,നീർവീക്കം ,കണങ്കാലിലും അരിയിലുമുള്ള പിടുത്തം ,പാർശ്വഭാഗങ്ങളിലും പൃഷ്ഠത്തിലുമുള്ള വേദനയും ആമവാതവും ശമിക്കും

ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കര്യങ്ങളും മരുന്നുകളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് .ഏതൊരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനു മുന്പും ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്ന് കഴിക്കുക
Previous Post Next Post