നവജാത ശിശുക്കളുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും പോകുന്നതിന്

മലബന്ധം,കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ മലബന്ധം മാറാൻ,കുട്ടികളുടെ മലബന്ധം മാറാൻ,മലബന്ധം വീട്ടു വൈദ്യം,കുട്ടികളിലെ മലബന്ധം,കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടായാൽ,കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ,മലബന്ധം മാറാൻ,എന്താണ് മലബന്ധം?,ഇരുമ്പ്കാൽസ്യം ഗുളികകളും മലബന്ധം,സ്ട്രോക്കും മലബന്ധവും,കാൻസറും മലബന്ധവും,പ്രമേഹവും മലബന്ധവും,ഹൈപ്പർകാൽസെമിയയും മലബന്ധവും,ജീവിതശൈലിയും മലബന്ധവും,ജല ആഗിരണത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറവും മലബന്ധവും,വേദനസംഹാരികളും മലബന്ധവും,#മലബന്ധം #ഒഴിവാക്കാനും #വരാതിരിക്കാനും,ജീവിതസമ്മർദ്ദവും മലബന്ധവും,kunjungalile malabandham maran,malabandham maran,kuttikalude malabandham maran,malabandham,malabandham maran malayalam,malabandham maranulla dua,malabandham maran exercise,kuttikalk malabandham maran malayalam,malabandham maran ottamooli,malabandam,malabandham kuttikalil,malabandham maran malayalam in pregnancy,malabandham malayalam,malabandham akattan,malabandham medicine,malabandhanam,#malabandham karanangal,#malabandham kuttikalilമലബന്ധം മാറാന് ഉണക്ക മുന്തിരി,കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ മലബന്ധം,കുട്ടികളിലെ മലബന്ധം മാറാന്,നവജാത ശിശുക്കളിലെ ഞെളിപിരി,നവജാത ശിശു ഗ്യാസ്,നവജാത ശിശുക്കളുടെ കരച്ചില്,നവജാത ശിശുക്കളിലെ മലം,വയറ്റില് നിന്ന് പോകാന് ഉള്ള മരുന്ന്,constipation,baby constipation,constipation in babies,baby constipation remedies,infant constipation,newborn constipation,how to relieve constipation in babies,baby massage for constipation,baby with constipation,constipation in children,constipation relief for babies,constipation home remedies,help baby constipation,home remedies for constipation in babies,causes of constipation,#baby constipation,constipation in baby


തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ 10 ഉണക്ക മുന്തിരി തലേദിവസം രാത്രിയിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മുന്തിരി ഞെരുടി പിഴിഞ്ഞ് നീര് എടുത്ത് അരിച്ച് കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും പോകും 

ബ്രഹ്മിയുടെ നീരിൽ തേൻ ചേർത്ത് സ്വല്പം കൊടുക്കുക വയറ്റിൽ നിന്നും പോകും 

നെല്ലിക്കാത്തോട് നന്നായി പൊടിച്ച് മുലപ്പാലിൽ ചാലിച്ച് കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും പോകും

Previous Post Next Post