വായ്‌നാറ്റം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചില പ്രകൃതിദത്ത മരുന്നുകൾ

 വായ്‌നാറ്റം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചില പ്രകൃതിദത്ത മരുന്നുകൾ 

വായ്‌നാറ്റം,വായ്നാറ്റം,വായ്നാറ്റം മാറാൻ,വായ്‌നാറ്റം മാറാന്,#വായ്നാറ്റം,വായ്‌നാറ്റം കാരണങ്ങള്,വായനാറ്റം,വായ്‌നാറ്റം എങ്ങനെ അകറ്റാം,വായ്നാറ്റ കാരണം,വായ്‌നാറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ,വായ്നാറ്റ പരിഹാരം,വായ്നാറ്റം ചികിത്സകള്‍,വായ്‌നാറ്റം - ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ,വായ്‌നാറ്റം അകറ്റാം ഒരു നാരങ്ങാ ഉപയോഗിച്ച്,വായ്നാറ്റം മാറാനുള്ള ടിപ്പ്സ്,വായ്നാറ്റം എങ്ങനെ അകറ്റാം/how to remove mouth bad smell,വായ് നാറ്റം മാറ്റാം,vaynattam maran,vaynattam,vayanattam maran,vayanattam,vayanaatam,vaaynattam,vaynatam,vaynattam mattan,tips for vaynattam,vaaynattam engane,vayinattam maran,vayanattam powan,vaynattam maran in malayalam,vayanattam maran tips,kuttikalude vayanattam,vayanaatam maaran,vaaynaatam engane treat cheyyam,vay nattam,vaya nattam,vaaya naatam,vaya nattam tips,vaya nattam maran,vaya nattam pokan,vaya nattam povan,vaya nattam mattan,vaya mnattam maaran,bad breath,bad breath treatment,how to get rid of bad breath,bad breath causes,bad breath remedy,how to cure bad breath,what causes bad breath,how to stop bad breath,bad breath cure,bad breath remedies,get rid of bad breath,fix bad breath,causes of bad breath,treat bad breath,how to prevent bad breath,home remedies for bad breath,cure bad breath,bad breath cures,chronic bad breath,how to fix bad breath,bad breath symptoms


വായിൽനിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നതാണ് വായ്നാറ്റം .മോണരോഗം,വായിലെ വ്രണം,കേടുവന്ന പല്ലുകൾ,വായിൽ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയമായും ബന്ധപ്പെട്ട് വായിലുണ്ടാകാവുന്ന മുറിവുകൾ ,കുടൽ രോഗങ്ങൾ ,മലബന്ധം ,ആമാശയരോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വായ്നാറ്റത്തിനു കാരണമായേക്കാം.വായ്‌നാറ്റം ഇല്ലാതാക്കാൻ ചില പ്രകൃതിദത്ത മരുന്നുകൾ പരിചയപ്പെടാം 

ജാതിപത്രി ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ദിവസം പലപ്രാവശ്യം കവിൾകൊള്ളുക വായ്‌നാറ്റം ശമിക്കും അതേപോലെ അടയ്ക്ക ചതച്ച്  വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ദിവസം പലപ്രാവശ്യം കവിൾകൊണ്ടാലും വായ്നാറ്റം ശമിക്കും 

വയമ്പ് ,ചന്ദനം ,പെരുംജീരകം ,രാമച്ചം ,ഉപ്പ് എന്നിവ ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ദിവസം പലപ്രാവശ്യം കവിൾ കൊള്ളുക വായ്‌നാറ്റം മാറും 

കടലാടിയുടെ ഇല (വലിയ കടലാടി ) 20 ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് 800 മില്ലിയാക്കി വറ്റിച്ച് ദിവസം പലപ്രാവിശ്യമായി ഇത് കഴിക്കുക വായ്‌നാറ്റം മാറും 

ത്രിഫലപ്പൊടി മോരിൽ കലക്കി രാവിലെയും വൈകിട്ടും കവിൾകൊള്ളുകയും ഉള്ളിൽ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക വായ്നാറ്റം മാറും 

ഗരുഡകൊടിയുടെ 10 ഗ്രാം ഇല 400 മില്ലി വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് 300 മില്ലിയാക്കി വറ്റിച്ച് 100 മില്ലി വീതം ദിവസം മൂന്നുനേരം ഒരാഴ്ച്ച കഴിക്കുക വായ്‌നാറ്റം മാറും 

കാടിയിൽ ഇന്തുപ്പ് ചേർത്ത് ദിവസം പലപ്രാവശ്യം വായിൽ കൊള്ളുക വായ്‌നാറ്റം മാറും 

റോസ്‌ വാട്ടറിൽ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും പതിവായി കവിൾ കൊള്ളുക വായ്നാറ്റം മാറും 

Previous Post Next Post