മൂത്രം അധികം പോകുന്നതിന് ( അതിമൂത്രം ) ഒറ്റമൂലി

വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ നീരോ ,കുമ്പളങ്ങയുടെ നീരോ ,വെള്ളരിക്കയുടെ നീരോ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ നീര് ഒരു തുടം വീതം രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുറച്ചുനാൾ പതിവായി കഴിക്കുന്നത് മൂത്രം അധികം പോകുന്നതിന് കുറവുണ്ടാകും 
മൂത്രം,മൂത്രം അറിയാതെ പോകുന്നു,മൂത്ര ശങ്ക,മൂത്രത്തിൽ പത,മൂത്രത്തില് പ്രോട്ടീന്,മൂത്രത്തിൽ രക്തം,മൂത്രവാർച്ച,മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ,കാലിൽ നീര് വരുന്നത് എങ്ങനെ മാറ്റാം,ഗർഭിണി നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ,മരുന്നില്ലാതെ,ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം കൂട്ടാൻ,ഗർഭിണി കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്നാൽ,ഉണക്കമുന്തിരി,ശീഘ്രസ്ഖലനം ഒറ്റമൂലി,ഈന്തപ്പഴം സ്ഥിരമായി കഴിക്കാൻ,ഹെൽത്,ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സമയ ദൈർഘ്യം കിട്ടാൻ,കിഡ്നി,ഈത്തപ്പഴം,രക്തസ്രാവം,ശീഘ്രസ്ഖലനം,പച്ചക്കറികൾ,cramps,threat in pregnancy,malayalam pregnancy videos,ethnic health court malayalam,malayalam motivational video,b amazed malayalam,malayalam health tips,ibs symptoms malayalam,90 days transformation,sex education malayalam,b amazed,ibs treatments malayalami,ksheenam,white discharge malayalam,malayalam motivation class,malayalam,urinary infection malayalam,symptoms of excessive urination,urinary incontinence malayalam,mootrashanka,no f@p malayalam


Post a Comment

Previous Post Next Post