നാഗത്താളി പ്രകൃതിയുടെ അത്ഭുത ഔഷധസസ്യം / സ്തന വലുപ്പം കൂട്ടാനും ലിംഗവലിപ്പം കൂട്ടാനും

 

ലിംഗവലിപ്പം,ലിംഗ വലിപ്പം എങ്ങനെ കൂട്ടാം,ലിംഗ വലുപ്പം എങ്ങനെ കൂട്ടാം,ലിംഗവലുപ്പം,ലിങ്ക വലിപ്പം കുട്ടൻ,ലിംഗം നീളം കൂട്ടാന്,ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം കൂട്ടാൻ,സർജറിയിലൂടെ ലിംഗവലിപ്പം വർധിപ്പിക്കാമോ,ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ സമയ ദൈർഘ്യം കിട്ടാൻ,ഉദ്ധാരണ ശേഷി കൂട്ടാന്,ഉദ്ധാരണ ശക്തി കൂടാൻ,ലിംഗ വലിപ്പം,ലിംഗം വലുപ്പം കൂടാന്,ലിംഗം വലിപ്പം,ലിംഗ വലിപ്പവും,ലിംഗ വലിപ്പം വർധിപ്പിക്കാമോ,ലിംഗത്തിന്റെ നോർമൽ വലിപ്പം,ലിംഗ വലുപ്പത്തിന്,ആണുങ്ങളുടെ ലിംഗ വലുപ്പം,ലിംഗ വലുപ്പത്തിന് ചെയ്യേണ്ടവ,സ്തന വലുപ്പം കൂട്ടാൻ വീഡിയോ,മുല വലുപ്പം കൂട്ടാന്,സ്തന വലിപ്പം കൂട്ടാന്,സ്തന വലിപ്പം കൂട്ടാൻ,മാറിട വലുപ്പം കൂട്ടാൻ,സ്തന വലുപ്പം കുറവ്,ചന്തി വലുപ്പം കൂട്ടാന്,ലിംഗം വലുപ്പം കൂട്ടാന്,breast വലുപ്പം കൂട്ടാന്,മാറിട വലിപ്പം കൂട്ടാൻ,മാറിടം വലിപ്പം കൂട്ടാന്,സ്തന വലിപ്പം ഇരട്ടിയാക്കാൻ,സ്ഥാന വലിപ്പം കൂട്ടാനുള്ള അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ്,മാറിട വലുപ്പം കുറക്കാൻ,സ്തന വലുപ്പ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം,മാറിട വലിപ്പം കൂട്ടാൻ അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ്,sthana valuppam kudaan breast size kuttan,sthana valippam kootan,sthana valarcha kootan malayalam,sthanam valippam kootan malayalam,sthana valarchakk ottamooli,sthana valippam koodan breast size koodan,sthana valarcha koodan,sthana valarcha kootan,sthanam valuthavan malayalam,sthanam valuthakan malayalam,sthanam valuthakan,sthana valarcha kootanalayalam,# maridamvalupam kuttan#,breast size koottan tips malayalam,ലിംഗം വലുപ്പം koottan,linga valippam kootan malayalam,linga valippam,linga valuppam,linkam valippam vekkan,lingam,lingam valuthavan malayalam tips,lingam enganai valuthakam,kundan,kunna valuthavaan,ottamooli malayalam,parenting malayalam,nithin nripal,counselling malayalam,manorama online,arjun avam,sex tips in malayalam,long penis in malayalam,male organ size,sheekra skalanam pariharam,male infertility,sheekra skalanam,modasta malayalam,malayalam sex tips,നാഗത്താളി,#നാഗത്താളി,നാഗതാളി,നാഗത്താലി,#നാഗതാളിയുടെ ഗുണങ്ങൾ,നാഗമരം,നാഗപൂമരം,പൂപരിത്തി,enlargement സ്തന വളർച്ചക്കും ഇടിഞ്ഞു തൂങ്ങുന്നതിനും പരിഹാരം ആയുർവേദത്തിൽ,മുല കുടിക്കുന്ന ഭർത്താവ്,മുത്തശ്ശി വൈദ്യം,മലയാളം,ചീലാന്തി,ചെന്തമരി,സ്തന വലുപ്പ വ്യത്യാസം വരാൻ കാരണം,സ്തനവർദ്ധിനി,നാട്ടുവൈദ്യം,മാറിടം വലുതാകാന്,സ്തന വലുപ്പം കുറവ്,സ്തന വലിപ്പം കൂട്ടാന്,സ്തന വലിപ്പം കുറക്കാന്,ചന്തി വലുപ്പം കൂട്ടാന്,മാറിടം എങ്ങനെ വലുതാക്കാം?,സ്തന വലുപ്പം കൂട്ടാൻ വീഡിയോ

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ജൂവൽ ഓർക്കിഡ്. എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാഗത്താളി . സ്തന വര്‍ദ്ധിനി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു  നഗത്താളി പൊതുവെ അംഗ വളർച്ചയ്ക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.ഇതിന്റെ ഇലകളാണ് ഔഷധമായി  ഉപോയോഗിക്കുന്നത്.ഈ ചെടി വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്തിയാൽ പാമ്പോ മറ്റ് ഇഴജന്തുക്കളോ ഒന്നും തന്നെ വീടിന്റെ പരിസരത്തു വരില്ല

 അരൂത എന്ന സസ്യത്തെയും ചിലർ നാഗത്താളി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും. അത്  ശരിയായുള്ള  നാഗത്താളി  അല്ല. അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതു കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച ഗുണം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല.ഇതിന്റെ ഇലകൾ അരച്ച് തേക്കുന്നതു കൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ  അവയവങ്ങൾക്ക്  വലുപ്പം വെക്കുന്നു. 

മാറിടങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം കൂട്ടാൻ  എറ്റവും ഫലപ്രദമായ മരുന്നാണ് നാഗത്താളി. അമാവാസി കഴിഞ്ഞുള്ള അടുത്ത വെളുത്ത വാവ് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഇലകൾ ഇടിച്ചു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കി സ്തനത്തിൽ പുരട്ടിയാൽ സ്തനങ്ങൾക്ക് വലുപ്പം കൂടും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയം വേണ്ട 100% ഉറപ്പ് തുടർച്ചയായി തേക്കാതെ, ഒരു ദിവസം തേച്ച ശേഷം അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് ഉറപ്പു വരുത്തിയശേഷം രണ്ടാമത് ഉപയോടിക്കാം

 സ്തനങ്ങൾ മാത്രമല്ല,പുരുഷന്മാരുടെ  ലിംഗത്തിന് വലിപ്പം  കൂട്ടാനും വളരെ നല്ല മരുന്നാണ് നാഗത്താളി ഇലയാണ് അരച്ച് തേക്കേണ്ടത്.യാതൊരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല താനും കിട്ടാൻ അല്പം പ്രയാസമാണ്  തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ  മാത്രമേ വളരൂ. നീലഗിരി വനമേഖലകളിലും സഹ്യപർവ്വതനിരകളിലും ഇവ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു നാഗത്താളിയുടെ മസാജ് ക്രീം വിപണിയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് എത്രത്തോളം ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതാണെന്ന്  പറയാൻ പറ്റില്ല 


Post a Comment

Previous Post Next Post