മുഖക്കുരു വളരെ പെട്ടന്ന് മാറ്റാം

 

മുഖക്കുരു മാറാന് ശരീരത്തിലെ കറുത്ത പാടുകള് മാറാന് മുഖക്കുരു പെട്ടെന്ന് മാറാന് മുഖക്കുരു പെട്ടന്ന് മാറാന് മുഖത്തെ കുരുക്കള് മാറാന് മുഖത്തെ ആണി മാറാന്  മുഖക്കുരു മാറാന് ഒറ്റമൂലി മുഖക്കുരു പാടുകള് മാറാന് മുഖത്തെ കാര മാറാന് മുഖക്കുരു കുഴികള് മാറാന് മുഖക്കുരു വരാനുള്ള കാരണം മുഖക്കുരു പെട്ടെന്ന് മാറാന്

  മുഖക്കുരു വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ നല്ലൊരു മരുന്നാണ് ഓറഞ്ച്  തൊലി

 ഓറഞ്ച് തൊലി നല്ലതുപോലെ വെയിലത്തിട്ട് ഉണങ്ങി നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക ശേഷം ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് എണ്ണയും ചേർത്ത് കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ ആക്കി എടുക്കുക ശേഷം മുഖത്ത് തേച്ചു പിടിപ്പിക്കാം ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം കഴുകിക്കളയാം ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച തുടർച്ചയായി ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ മുഖക്കുരു പാടെ വിട്ടുമാറും യാതൊരു സംശയവുമില്ല

മുഖക്കുരു മാറാന് ശരീരത്തിലെ കറുത്ത പാടുകള് മാറാന് മുഖക്കുരു പെട്ടെന്ന് മാറാന് മുഖക്കുരു പെട്ടന്ന് മാറാന് മുഖത്തെ കുരുക്കള് മാറാന് മുഖത്തെ ആണി മാറാന്  മുഖക്കുരു മാറാന് ഒറ്റമൂലി മുഖക്കുരു പാടുകള് മാറാന് മുഖത്തെ കാര മാറാന് മുഖക്കുരു കുഴികള് മാറാന് മുഖക്കുരു വരാനുള്ള കാരണം മുഖക്കുരു പെട്ടെന്ന് മാറാന്


മുഖക്കുരു പെട്ടെന്ന് മാറാൻ പഴത്തൊലി

 ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്  ആദ്യം ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കോട്ടൺ തുണി മുക്കി മുഖക്കുരു ഉള്ള ഭാഗം നല്ലതുപോലെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക ശേഷം ഒരു പഴത്തിന്റെ തൊലിയുടെ ഉൾഭാഗം കൊണ്ട് മുഖക്കുരു ഉള്ള ഭാഗത്ത് നല്ലപോലെ മസാജ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മസാജ്  ചെയ്തതിനുശേഷം കിടന്നുറങ്ങാം രാവിലെ കഴുകിക്കളയാം ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ മുഖക്കുരു പമ്പകടക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല

മുഖക്കുരു മാറാന് ശരീരത്തിലെ കറുത്ത പാടുകള് മാറാന് മുഖക്കുരു പെട്ടെന്ന് മാറാന് മുഖക്കുരു പെട്ടന്ന് മാറാന് മുഖത്തെ കുരുക്കള് മാറാന് മുഖത്തെ ആണി മാറാന്  മുഖക്കുരു മാറാന് ഒറ്റമൂലി മുഖക്കുരു പാടുകള് മാറാന് മുഖത്തെ കാര മാറാന് മുഖക്കുരു കുഴികള് മാറാന് മുഖക്കുരു വരാനുള്ള കാരണം മുഖക്കുരു പെട്ടെന്ന് മാറാന്


മുഖക്കുരു പെട്ടന്ന് മാറാൻ കറുവാപട്ടയും തേനും

 കറുവാപട്ടയും തേനും ഉപയോഗിച്ച് മുഖക്കുരു പെട്ടെന്ന്  മാറ്റാം അതിനുവേണ്ടി കറുവാപട്ട നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിനുശേഷം  ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ എടുത്ത് അതിൽ കറുവപ്പട്ട പൊടി ചേർത്ത് കുഴമ്പുരൂപത്തിലാക്കി മുഖക്കുരു ഉള്ള ഭാഗത്ത് തേച്ചുകൊടുക്കാം  അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം കഴുകിക്കളയാം ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മുഖക്കുരു പാടെ വിട്ടുമാറും 

മുഖക്കുരു മാറാന് ശരീരത്തിലെ കറുത്ത പാടുകള് മാറാന് മുഖക്കുരു പെട്ടെന്ന് മാറാന് മുഖക്കുരു പെട്ടന്ന് മാറാന് മുഖത്തെ കുരുക്കള് മാറാന് മുഖത്തെ ആണി മാറാന്  മുഖക്കുരു മാറാന് ഒറ്റമൂലി മുഖക്കുരു പാടുകള് മാറാന് മുഖത്തെ കാര മാറാന് മുഖക്കുരു കുഴികള് മാറാന് മുഖക്കുരു വരാനുള്ള കാരണം മുഖക്കുരു പെട്ടെന്ന് മാറാന്
Post a Comment

Previous Post Next Post